NEU Online
2.3 / 53 đánh giá

NEU Online

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Miễn phí

NEU Online Miễn phí
2.3 / 53 đánh giá

NEU Online

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Ảnh màn hình

NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online
NEU Online

Mô tả bởi nhà phát triển

Danh sách hệ đào tạo đang được hỗ trợ:
- Chính Quy.

NEU Online là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị đại học PSC University ERP.
Sinh viên có thể sử dụng NEU Online để sử dụng các chức năng cơ bản của Cổng thông tin đào tạo PSC My UIS như:
- Tin tức từ PSC My UIS Space
- Tin nhắn riêng
- Thông tin cá nhân
- Chương trình đào tạo và thông tin các môn học
- Lịch học
- Lịch thi
- Bảng điểm
- Điểm rèn luyện
- Tình trạng học phí
- Quyết định sinh viên

Giảng viên có thể thực hiện các chức năng tương tự như trên Cổng thông tin đào tạo PSC My UIS:
- Tin tức từ PSC My UIS Space
- Xem phân công giảng dạy
- Lịch dạy
- Lịch coi thi
- Cố vấn học tập
- Tin nhắn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NEU Online

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan