THvaTHCS.TPBG-PH
3.5 / 2 đánh giá

THvaTHCS.TPBG-PH

Nhà phát triển: Long Le

Miễn phí

THvaTHCS.TPBG-PH Miễn phí
3.5 / 2 đánh giá

THvaTHCS.TPBG-PH

Nhà phát triển: Long Le

Ảnh màn hình

THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH
THvaTHCS.TPBG-PH

Mô tả bởi nhà phát triển

THvaTHCS.TPBG-PH
Ứng dụng di động dành cho Phụ huynh của Hệ thống tương tác Trường học thông minh. Giúp phụ huynh cập nhật những thông tin nhanh nhất về tình hình học tập, thông báo từ Nhà trường

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app THvaTHCS.TPBG-PH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan