MNTPBG - PH

MNTPBG - PH

Nhà phát triển: Long Le

Miễn phí

MNTPBG - PH Miễn phí

MNTPBG - PH

Nhà phát triển: Long Le

Ảnh màn hình

MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH
MNTPBG - PH

Mô tả bởi nhà phát triển

Chức năng chính:
- Giúp phụ huynh dễ dàng quản lý các hoạt động trên lớp của bé.
- Xem biểu đồ chiều cao, cân nặng, cập nhật sức khoẻ, thông tin sức khoẻ chung.
- Đăng ký người đưa đón, đăng ký đưa đón bằng xe bus, taxi.
- Đăng ký các hoạt động ngoại khoá cho bé.
- Theo dõi các tin tức mà nhà trường, lớp thông báo.
- Xem được các hình ảnh của bé.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app MNTPBG - PH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan