Outing Trip
5.0 / 3 đánh giá

Outing Trip

Nhà phát triển: Tung Nguyen Ba

Miễn phí

Outing Trip Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

Outing Trip

Nhà phát triển: Tung Nguyen Ba

Ảnh màn hình

Outing Trip
Outing Trip
Outing Trip
Outing Trip
Outing Trip

Mô tả bởi nhà phát triển

* Outing Trip là ứng dụng di động để tổ chức các hoạt động dã ngoại, du lịch khám phá, tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử, đất nước con người Việt Nam.

* Ứng dụng Outing Trip được thiết kế dễ sử dụng, đa ngôn ngữ, đa phương tiện từ văn bản, hình ảnh, video giúp khách hàng có được thông tin đầy đủ về một chương trình.

* Ứng dụng Outing Trip giúp các cá nhân và công ty trong lĩnh vực du lịch, sự kiện, giáo dục, truyền thông... thiết kế và vận hành chương trình một cách thông minh, hiệu quả. Nâng cao trải nghiệm khách hàng 4.0 dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Một giải pháp giúp chuyển đổi số một cách thiết thực nhất cho công ty bạn.

LIÊN HỆ
Nguyễn Bá Tùng
http://outing.vn/
outing@nguyenbatung.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Outing Trip

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan