Hoa Sen Home

Hoa Sen Home

Nhà phát triển: HoaSen

Miễn phí

Hoa Sen Home Miễn phí

Hoa Sen Home

Nhà phát triển: HoaSen

Ảnh màn hình

Hoa Sen Home
Hoa Sen Home
Hoa Sen Home
Hoa Sen Home
Hoa Sen Home
Hoa Sen Home

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng phục vụ nghiệp vụ bán háng, giao hàng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hoa Sen Home

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--