Azota

Azota

Nhà phát triển: Nguyen Van Hung

Miễn phí

Azota Miễn phí

Azota

Nhà phát triển: Nguyen Van Hung

Ảnh màn hình

Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota
Azota

Mô tả bởi nhà phát triển

Azota là ứng dụng giúp giáo viên nhận thông báo khi có học sinh mới nộp bài, giúp phụ huynh học sinh nhận thông báo khi giáo viên chấm bài tập xong, yêu cầu nộp lại bài hay tạo bài tập mới.

Hotline: 096 983 65 99

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Azota

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--