WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬

WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬

Nhà phát triển: Nguyen Thi Len

Miễn phí

WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬ Miễn phí

WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬

Nhà phát triển: Nguyen Thi Len

Ảnh màn hình

WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬
WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬
WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬
WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬
WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ và đào tạo giao dịch ngắn hạn duy nhất ở Việt Nam sử dụng hệ thống đầu tư CANSLIM để xác định các ý tưởng giao dịch và tính toán giá mua và giá bán tối ưu.
Ứng dụng có những chức năng:
- Khuyễn nghị mua bán cổ phiếu đang giao dịch trên sàn.
- Hiệu suất đầu tư của WinTrades, với tỷ suất sinh lời vượt trội so với thị trường chung.
- Chi tiết về mã khuyến nghị mua bán, điểm dưng lỗ, điểm chốt lời
- Thông báo xu hướng thị trường chung, giúp nhà đầu tư có nhiều thông tin ra quyết định giao dịch.
- Quản lý danh mục đầu tư.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app WinTrades - Đầu tư hiệu qu‪ả‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--