School Dictionary

School Dictionary

Nhà phát triển: Education Software VietNam

Miễn phí

School Dictionary Miễn phí

School Dictionary

Nhà phát triển: Education Software VietNam

Ảnh màn hình

School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary
School Dictionary

Mô tả bởi nhà phát triển

Với hơn 5000 từ vựng quan trọng và phổ biến, Từ điển School Dictionary là bộ từ điển Anh - Việt hoàn hảo cho học sinh, giúp các em có thể dễ dàng hiểu hơn 90% tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày, đọc hiểu các bài báo, tài liệu tiếng Anh.
Chức năng nổi bật như:
- Hơn 5000 từ được sử dụng.
- Chế Độ Offine: cho phép bạn tìm kiếm từ mà không cần kết nối mạng.
- Lưu lại các từ vựng yêu thích.
- Lịch sử tra từ để tìm kiếm các từ tra gần đây.
- Nội dung và dữ liệu chất lượng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app School Dictionary

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--