LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
3.8 / 289 đánh giá

LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh

Nhà phát triển: Sao Khuee

Miễn phí

LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh Miễn phí
3.8 / 289 đánh giá

LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh

Nhà phát triển: Sao Khuee

Ảnh màn hình

LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh
LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng giúp học sinh học và luyện tập từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh theo sách giáo khoa Tiếng Anh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ứng dụng dựa trên ý tưởng của phần mềm nổi tiếng thế giới về dạy ngoại ngữ là Duolingo.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app LingoBee Học tốt SGK Tiếng Anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan