Toạ độ VN2000

Toạ độ VN2000

Nhà phát triển: Van Tam Tran

Miễn phí

Toạ độ VN2000 Miễn phí

Toạ độ VN2000

Nhà phát triển: Van Tam Tran

Ảnh màn hình

Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000
Toạ độ VN2000

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Chuyển toạ độ VN2000 sang Google Maps WGS84
- Khoanh vùng vị trí thửa đất, định vị, chỉ đường
- Tích hợp xem vị trí toạ độ trên Google Maps.
- Cho phép đọc toạ độ từ hình ảnh
- Ứng dụng dể sử dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Toạ độ VN2000

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--