NHCSXH-QLTDCS
3.9 / 8 đánh giá

NHCSXH-QLTDCS

Nhà phát triển: Vietnam Bank for Social Policies

Miễn phí

NHCSXH-QLTDCS Miễn phí
3.9 / 8 đánh giá

NHCSXH-QLTDCS

Nhà phát triển: Vietnam Bank for Social Policies

Ảnh màn hình

NHCSXH-QLTDCS
NHCSXH-QLTDCS
NHCSXH-QLTDCS
NHCSXH-QLTDCS
NHCSXH-QLTDCS
NHCSXH-QLTDCS

Mô tả bởi nhà phát triển

Quản lý tín dụng chính sách (QLTDCS) là ứng dụng cung cấp thông tin về văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, số liệu hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH), kết quả thực hiện kiểm tra đối chiếu của các đối tượng kiểm tra trên địa bàn, giúp người dùng tương tác, theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn. Ứng dụng QLTDCS góp phần quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như tiến tới cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện tới khách hàng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NHCSXH-QLTDCS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan