VLU Online

VLU Online

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Miễn phí

VLU Online Miễn phí

VLU Online

Nhà phát triển: Pyramid Software and Consulting Company Limited

Ảnh màn hình

VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online
VLU Online

Mô tả bởi nhà phát triển

VLU Online là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị đại học PSC University ERP.
Sinh viên có thể sử dụng PSC Mobie UIS để thực hiện các chức năng cơ bản của Cổng thông tin đào tạo PSC My UIS Space như:
- Xem tin tức từ PSC My UIS Space
- Xem tin nhắn riêng
- Xem thông tin cá nhân
- Xem chương trình đào tạo và thông tin các môn học
- Xem lịch học
- Xem lịch thi
- Xem bảng điểm
- Xem điểm rèn luyện
- Xem tình trạng học phí
- Xem quyết định sinh viên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VLU Online

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--