HappyTime
4.7 / 23 đánh giá

HappyTime

Nhà phát triển: TopCV

Miễn phí

HappyTime Miễn phí
4.7 / 23 đánh giá

HappyTime

Nhà phát triển: TopCV

Ảnh màn hình

HappyTime
HappyTime

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm chấm công, quản lý chấm công và đơn từ liên quan đến chấm công.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HappyTime

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan