PDG 3
5.0 / 1 đánh giá

PDG 3

Nhà phát triển: Novatic Technology Solutions Company Limited

Miễn phí

PDG 3 Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

PDG 3

Nhà phát triển: Novatic Technology Solutions Company Limited

Ảnh màn hình

PDG 3
PDG 3
PDG 3
PDG 3
PDG 3
PDG 3
PDG 3
PDG 3

Mô tả bởi nhà phát triển

PDG là phần mềm cảnh báo hiểm họa, thiên tai sớm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PDG 3

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan