a' Canteen

a' Canteen

Nhà phát triển: AVATAR VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Miễn phí

a' Canteen Miễn phí

a' Canteen

Nhà phát triển: AVATAR VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

a' Canteen
a' Canteen
a' Canteen
a' Canteen
a' Canteen

Mô tả bởi nhà phát triển

Tìm kiếm, tích luỹ và trao đổi sản phẩm

Ứng dụng tích lũy điểm để sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng thân thiết

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app a' Canteen

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--