PRIS - Sell&Shop
5.0 / 35 đánh giá

PRIS - Sell&Shop

Nhà phát triển: Pris

Miễn phí

PRIS - Sell&Shop Miễn phí
5.0 / 35 đánh giá

PRIS - Sell&Shop

Nhà phát triển: Pris

Ảnh màn hình

PRIS - Sell&Shop
PRIS - Sell&Shop
PRIS - Sell&Shop
PRIS - Sell&Shop
PRIS - Sell&Shop

Mô tả bởi nhà phát triển

PRIS - ứng dụng mạng xã hội mua sắm dành cho thế hệ trẻ giúp kết nối việc mua và bán trở nên thật thú vị theo cách hoàn toàn mới. Mở ra định nghĩa thời trang mới: độc đáo, khác biệt và bảo vệ môi trường.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PRIS - Sell&Shop

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan