Fumart

Fumart

Nhà phát triển: Duc Tran Xuan

Miễn phí

Fumart Miễn phí

Fumart

Nhà phát triển: Duc Tran Xuan

Ảnh màn hình

Fumart
Fumart
Fumart
Fumart
Fumart
Fumart

Mô tả bởi nhà phát triển

Đi chợ trực tuyến

Tính năng chính
1. Tìm kiếm sản phẩm rau củ quả sử dụng trong ngày
2. Mua các sản phẩm tại siêu thị trực tuyến.
3. Nhiều phúc lợi, hoa hồng khi mua hàng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fumart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--