Báo Lâm Đồng

Báo Lâm Đồng

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Miễn phí

Báo Lâm Đồng Miễn phí

Báo Lâm Đồng

Nhà phát triển: Appnews Vietnam JSC

Ảnh màn hình

Báo Lâm Đồng
Báo Lâm Đồng
Báo Lâm Đồng

Mô tả bởi nhà phát triển

Báo Lâm Đồng 
- Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 
- Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo Lâm Đồng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--