Cổng Tra Cứu Y Tế HCM

Cổng Tra Cứu Y Tế HCM

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Miễn phí

Cổng Tra Cứu Y Tế HCM Miễn phí

Cổng Tra Cứu Y Tế HCM

Nhà phát triển: FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Ảnh màn hình

Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM
Cổng Tra Cứu Y Tế HCM

Mô tả bởi nhà phát triển

Cổng tra cứu thông tin cơ sở y tế, người hành nghề y, tương tác bình luận và phản ánh. Trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cổng tra cứu thông tin cơ sở y tế, người hành nghề y, tương tác bình luận và phản ánh. Trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cổng Tra Cứu Y Tế HCM

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--