Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

Nhà phát triển: KDATA COMPANY LIMITED

Miễn phí

Vạn Cổ Linh Thú - Gamota Miễn phí

Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

Nhà phát triển: KDATA COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota
Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

Mô tả bởi nhà phát triển

Thuần phục Thần Thú, thôn phệ tiến hoá, bá chủ Tam Giới!

Đây là Idle mobile game dựa trên bối cảnh thời kỳ Hồng Hoang lấy việc thuần hoá và nuôi dưỡng Thần Thú làm chủ đạo.

Khi chu du trong thế giới thượng cổ sơ khai, không chỉ có thể Phong Ấn Hung Thú, Thôn Phệ Dị Thú, thu phục Thần Thú mà còn có thể tận mắt chứng kiến Hậu Nghệ bắn mặt trời, Tinh Vệ lấp biển đi cùng với những thần thoại nổi tiếng khác.
Đến Thiên Giới, đạo hữu có thể gặp gỡ Hằng Nga, Chức Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Nữ...đôi bên nhất kiến khuynh tâm, song hành Bát Hoang.

◆Treo máy rảnh tay, dễ dàng thăng cấp
Không tốn thời gian, điều khiển Thần Thú chinh chiến tứ phương, phó bản treo máy, mỗi lần online đều nhận được bất ngờ!

◆Thượng cổ Thần Thú, man hoang kỳ ngộ
Hàng trăm thượng cổ Thần Thú như Bạch Trạch, Thiên Cẩu, Kỳ Lân, Ứng Long..đang chờ bạn tới thu phục!

◆ Khai tông lập phái, kết bạn Thần Nữ
Hệ thống giao lưu kết bạn phong phú, phương thức nuôi dưỡng Thần Thú đặc sắc, cùng bằng hữu tri kỉ đồng hành, bạn không hề cô độc trên con đường Tu Luyện!

Hãy cùng nhau xông pha Hồng Hoang trở thành Huấn Thú Sư mạnh nhất, tăng cấp Thú Đế thống trị Tam Giới.

Để biết thêm thông tin về trò chơi, vui lòng theo dõi trang Facebook chính thức:https://www.facebook.com/gaming/com.monster.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vạn Cổ Linh Thú - Gamota

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--