Chính phủ Việt Nam

Chính phủ Việt Nam

Nhà phát triển: Chính phủ Việt Nam

Miễn phí

Chính phủ Việt Nam Miễn phí

Chính phủ Việt Nam

Nhà phát triển: Chính phủ Việt Nam

Ảnh màn hình

Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Chính phủ Việt Nam

Mô tả bởi nhà phát triển

Cung cấp thông tin về hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ứng dụng nhằm cung cấp và cập nhật tin tức chính thống, chính xác về các hoạt động, chỉ đạo điều hành mới và video của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cung cấp thông tin báo chí mang tính chất thời sự của các lĩnh vực khác nhau, đã được xuất bản trên trang Báo điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Giao diện người dùng thân thiện, có thể lựa chọn nhiều cỡ chữ phù hợp mọi lứa tuổi cả người già, dễ dàng sử dụng và cài đặt mà không phải trả phí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Chính phủ Việt Nam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--