HRM Nhân Viên
4.3 / 35 đánh giá

HRM Nhân Viên

Nhà phát triển: Foodbook

Miễn phí

HRM Nhân Viên Miễn phí
4.3 / 35 đánh giá

HRM Nhân Viên

Nhà phát triển: Foodbook

Ảnh màn hình

HRM Nhân Viên
HRM Nhân Viên
HRM Nhân Viên
HRM Nhân Viên
HRM Nhân Viên

Mô tả bởi nhà phát triển

iPOS HRM là ứng dành chấm công dành cho nhân viên, quản lý xếp lịch làm việc.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app HRM Nhân Viên

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan