Trò chơi toán học mầm non

Trò chơi toán học mầm non

Nhà phát triển: Abuzz D.O.O.

Miễn phí

Trò chơi toán học mầm non Miễn phí

Trò chơi toán học mầm non

Nhà phát triển: Abuzz D.O.O.

Ảnh màn hình

Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non
Trò chơi toán học mầm non

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Toán mầm non dựa trên việc dạy thử và thử nghiệm với trẻ em mẫu giáo. Trò chơi giáo dục này sẽ giúp xây dựng các kỹ năng toán học cơ bản cho trẻ mới biết đi, là nền tảng cho chương trình toán học ở trường. Và điều tuyệt vời nhất là nó thú vị khi học - vì những con vật dễ thương, hoạt hình đẹp, âm thanh hoạt hình, khuyến khích tích cực. Trẻ nhỏ sẽ học đếm số, cộng số, trừ số và nhiều kỹ năng toán học cơ bản khác.


Đặc trưng:
Phát âm của giáo viên mẫu giáo bằng 27 ngôn ngữ cho trẻ em từ mọi nơi trên thế giới.

Được thiết kế bởi các nhà giáo dục mầm non, ứng dụng Toán học này tuân thủ các tiêu chuẩn cốt lõi chung của chương trình dạy toán Mẫu giáo của hầu hết các quốc gia.

Chứa 42 hoạt động toán học cơ bản như đếm, sắp xếp theo kích thước, sắp xếp theo mẫu, viết số, cộng, trừ và hơn thế nữa.

Sẽ giúp thấm nhuần sự hiểu biết cơ bản và một bộ kỹ năng giúp trẻ em vượt trội trong các kỹ năng toán học ở trường tiểu học.

Trò chơi toán học này có một hệ thống động cơ nhất quán khuyến khích trẻ em học bằng các hành động và chúng không nên sợ sai lầm.


Nội dung toán học mới sẽ được bổ sung thường xuyên. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất cụ thể nào, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại kids@iabuzz.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trò chơi toán học mầm non

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--