PTIT S-Link
4.0 / 473 đánh giá

PTIT S-Link

Nhà phát triển: AISoft

Miễn phí

PTIT S-Link Miễn phí
4.0 / 473 đánh giá

PTIT S-Link

Nhà phát triển: AISoft

Ảnh màn hình

PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link
PTIT S-Link

Mô tả bởi nhà phát triển

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là đơn vị nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trọng điểm của Bộ thông tin và truyền thông. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, Học viện triển khai ứng dụng PTIT S-Link dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ quản lý với các chức năng thiết yếu xuyên suốt hoạt động của từng tác nhân.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PTIT S-Link

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan