Splinterlands

Splinterlands

Nhà phát triển: Splinterlands

Miễn phí

Splinterlands Miễn phí

Splinterlands

Nhà phát triển: Splinterlands

Ảnh màn hình

Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands
Splinterlands

Mô tả bởi nhà phát triển

Magic + Mayhem!

Since the days of the Splintering, the face of the world has been shaped by blood and power. As factions battle for control, primal energies are harnessed and unleashed.

Tired of card games that require a huge investment in time to play a single session? The rapid battles in Splinterlands are fast and furious, each game only taking a few minutes.

Play, Trade, and Earn anywhere at anytime.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Splinterlands

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--