How Many Vegetables

How Many Vegetables

Nhà phát triển: Thi Loan Le

Miễn phí

How Many Vegetables Miễn phí

How Many Vegetables

Nhà phát triển: Thi Loan Le

Ảnh màn hình

How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables
How Many Vegetables

Mô tả bởi nhà phát triển

Có bao nhiêu loại rau - nó có thể giúp trẻ học đếm nhanh hơn những cách thông thường. Các em có thể biết và học tên một số loại rau từ các bức tranh lạ mắt.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app How Many Vegetables

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--