Tân An PAKN

Tân An PAKN

Nhà phát triển: UBND TINH LONG AN

Miễn phí

Tân An PAKN Miễn phí

Tân An PAKN

Nhà phát triển: UBND TINH LONG AN

Ảnh màn hình

Tân An PAKN
Tân An PAKN
Tân An PAKN
Tân An PAKN
Tân An PAKN
Tân An PAKN

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng ra đời nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng môi trường đô thị trên khu vực ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.
Ứng dụng là phương tiện cần thiết để người dân cung cấp các thông tin vi phạm liên quan đến các lĩnh vực trong đời sống xã hội... giúp người quản lý/tiếp nhận có thể hỗ trợ và giải quyết đúng giờ quy định.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tân An PAKN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--