Thư Viện PDF - Đọc Sách

Thư Viện PDF - Đọc Sách

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Miễn phí

Thư Viện PDF - Đọc Sách Miễn phí

Thư Viện PDF - Đọc Sách

Nhà phát triển: Hung Phuoc Tran

Ảnh màn hình

Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách
Thư Viện PDF - Đọc Sách

Mô tả bởi nhà phát triển

Sách miễn phí đọc không giới hạn

Dự án thư viện PDF là một hệ thống chia sẻ sách định dạng PDF cho cộng đồng. ở đây bạn có thể đọc sách trực tuyến hoặc tải sách về đọc khi offline
Tất cả các định dạng sách điều được chuẩn hoá PDF giúp chia sẻ dễ dàng hơn

Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho cộng đồng.
Chúng tôi còn tiếp tục phát triển thêm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thư Viện PDF - Đọc Sách

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--