CPV Online

CPV Online

Nhà phát triển: TRI NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

CPV Online Miễn phí

CPV Online

Nhà phát triển: TRI NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online
CPV Online

Mô tả bởi nhà phát triển

Chào mừng bạn đến với Ứng dụng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, hệ thống tư liệu, văn kiện điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc trong cả nước; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với Nhân dân.
Giúp bạn đọc cập nhật các thông tin mới nhất, lưu tin và đọc lại dễ dàng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CPV Online

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--