BHUP2D

BHUP2D

Nhà phát triển: We Jelly

Miễn phí

BHUP2D Miễn phí

BHUP2D

Nhà phát triển: We Jelly

Ảnh màn hình

BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D
BHUP2D

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng thông tin y khoa và hội thảo chuyên đề dành cho các Chuyên viên Y tế trong lĩnh vực: Sản Phụ khoa - Nam khoa - Niệu khoa

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BHUP2D

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--