iSign - Điền và ký biểu mẫu

iSign - Điền và ký biểu mẫu

Nhà phát triển: B TO J PTY LTD

Miễn phí

iSign - Điền và ký biểu mẫu Miễn phí

iSign - Điền và ký biểu mẫu

Nhà phát triển: B TO J PTY LTD

Ảnh màn hình

iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu
iSign - Điền và ký biểu mẫu

Mô tả bởi nhà phát triển

iSign - Điền & Ký Biểu mẫu PDF là giải pháp dễ dàng để điền và ký các tệp PDF.

Bạn cần nhanh chóng chỉnh sửa hoặc thiết kế một tài liệu PDF?
Bạn không cần phải tìm máy in hoặc máy quét.
iSign cho phép bạn điền, ký và gửi bất kỳ tài liệu nào nhanh chóng và dễ dàng.

iSign tự động phát hiện các trường có thể điền trên tài liệu PDF của bạn và giúp việc chỉnh sửa trở nên đơn giản.
Điền và Ký biểu mẫu mọi lúc, mọi nơi


[TÍNH NĂNG CHÍNH]
• Các giải pháp e-Form di động trong túi của bạn
• Ký các tài liệu PDF bằng cách sử dụng tính năng Thêm Chữ ký
• Hợp nhất các tệp PDF
• Sắp xếp lại các tệp PDF bằng cách kéo và thả
• Chú thích các tệp PDF
• Kết nối với Google Drive, Dropbox
• Trích xuất văn bản bằng cách sử dụng OCR
• Tìm kiếm văn bản trong toàn bộ tệp PDF
• Nhập tệp từ Tệp, Ảnh, Google Drive, Dropbox
• Tự động và an toàn lưu các tệp PDF trong ứng dụng Tệp
• Chia sẻ tệp PDF qua email, văn bản (sms)
• In tệp PDF

[Nâng cấp lên phiên bản đăng ký]
Nâng cấp lên phiên bản đăng ký yêu cầu đăng ký tự động gia hạn.
Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản Apple ID của bạn khi xác nhận mua hàng.
Đăng ký tự động gia hạn trừ khi bị hủy ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
Tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
Bạn có thể quản lý và hủy đăng ký của mình bằng cách chuyển đến cài đặt tài khoản App Store sau khi mua.

Liên kết đến Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng của Bạn:
http://www.btoj.com.au/privacy.html
http://www.btoj.com.au/terms.html

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho bất cứ điều gì.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iSign - Điền và ký biểu mẫu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan