Kiến Thức Chung

Kiến Thức Chung

Nhà phát triển: Tran Xuan Thang

Miễn phí

Kiến Thức Chung Miễn phí

Kiến Thức Chung

Nhà phát triển: Tran Xuan Thang

Ảnh màn hình

Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung
Kiến Thức Chung

Mô tả bởi nhà phát triển

Kiến Thức Chung - Ứng dụng tốt nhất cho kỳ thi công chức và thi nâng ngạch công chức. Chúng tôi đảm bảo cho bạn những kiến thức cốt lõi và những trải nghiệm thú vị. Bạn có thể thực hành từng nội dung kiến thức hoặc tham gia các trận đối đầu với bạn bè.
04 chức năng chính:
- Play: thực hành theo từng chuyên đề với số lượng câu hỏi phong phú, đa dạng, cốt lõi.
- Đối đầu: bạn sẽ tham gia đối đầu 1-1 với các thí sinh khác hoặc chính bạn bè của bạn thông qua các câu hỏi ngẫu nhiên.
- Tự kiểm tra: bạn hoàn toàn có thể kiểm soát các nội dung thực hành, kiểm soát số câu hỏi, kiểm soát thời gian.
- Câu hỏi hằng ngày: cung cấp câu hỏi trắc nghiệm theo yêu cầu của thí sinh, hoặc câu hỏi do chúng tôi lựa chọn.

Trong khi thực hành câu hỏi bạn có 04 lựa chọn:
- Chọn 50/50: bỏ đi 02 đáp án trong 04 đáp án.
- Chọn thời gian: gia tăng thời gian cho câu hỏi.
- Chọn hỏi ý kiến: ý kiến của khán giả là tham khảo khi bạn ra quyết định câu trả lời.
- Bỏ qua: câu hỏi sẽ được bỏ qua, hệ thống chuyển sang câu hỏi khác.

Hệ thống câu hỏi:
- Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Quản lý hành chính nhà nước.
- Công chức, công vụ.
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung kiến thức được xây dựng bởi Mr. Thắng sáng lập viên đồng thời là người hướng dẫn ôn thi công chức.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Kiến Thức Chung

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--