Cẩm Phả Food

Cẩm Phả Food

Nhà phát triển: Vang Van Du

Miễn phí

Cẩm Phả Food Miễn phí

Cẩm Phả Food

Nhà phát triển: Vang Van Du

Ảnh màn hình

Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food
Cẩm Phả Food

Mô tả bởi nhà phát triển

Cẩm Phả Food là ứng dụng giao đồ ăn nhanh chóng , ship tận giường với những món ăn phong phú và đa dạng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cẩm Phả Food

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--