Text to SpeechーRead Text Aloud

Text to SpeechーRead Text Aloud

Nhà phát triển: Almet SISTEMZ, OOO

Miễn phí

Text to SpeechーRead Text Aloud Miễn phí

Text to SpeechーRead Text Aloud

Nhà phát triển: Almet SISTEMZ, OOO

Ảnh màn hình

Text to SpeechーRead Text Aloud
Text to SpeechーRead Text Aloud
Text to SpeechーRead Text Aloud
Text to SpeechーRead Text Aloud
Text to SpeechーRead Text Aloud
Text to SpeechーRead Text Aloud

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhận được âm thanh tự nhiên nhất cho tin nhắn, chỉ đường điều hướng, bản dịch và hơn thế nữa.

Công cụ chuyển văn bản sang giọng nói cổ điển, kết hợp với danh mục hơn 50 giọng nam / nữ gồm hơn 25 ngôn ngữ của chúng tôi, cho phép bạn đọc to văn bản từ sách điện tử, điều hướng, bản dịch và các ứng dụng khác.

Giới thiệu về Đăng ký
Ứng dụng có đăng ký hàng tuần với mức giá $ 3,99.
• Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng
• Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
• Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn
• Bất kỳ phần nào chưa sử dụng của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó, nếu có
• Người dùng có thể quản lý đăng ký và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách chuyển đến Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua
Điều khoản sử dụng: https://sites.google.com/view/alexapps/terms-of-use
Chính sách Bảo mật: https://sites.google.com/view/alexapps/privacy-policy

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Text to SpeechーRead Text Aloud

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--