QLCL BV Phụ sản Hà Nội

QLCL BV Phụ sản Hà Nội

Nhà phát triển: Bệnh viện phụ sản Hà Nội

Miễn phí

QLCL BV Phụ sản Hà Nội Miễn phí

QLCL BV Phụ sản Hà Nội

Nhà phát triển: Bệnh viện phụ sản Hà Nội

Ảnh màn hình

QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội
QLCL BV Phụ sản Hà Nội

Mô tả bởi nhà phát triển

- Cùng đăng ký và cùng chúng tôi cải thiện chất lượng bệnh viện

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Tạo báo cáo về quản lý chất lượng bệnh viện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QLCL BV Phụ sản Hà Nội

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--