VNPT SmartCA
4.4 / 18 đánh giá

VNPT SmartCA

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

VNPT SmartCA Miễn phí
4.4 / 18 đánh giá

VNPT SmartCA

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA
VNPT SmartCA

Mô tả bởi nhà phát triển

VNPT SmartCA ký từ xa theo eIDAS tiêu chuẩn Châu Âu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNPT SmartCA

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan