Rescord - Ghi âm Cuộc gọi

Rescord - Ghi âm Cuộc gọi

Nhà phát triển: JesMob

Miễn phí

Rescord - Ghi âm Cuộc gọi Miễn phí

Rescord - Ghi âm Cuộc gọi

Nhà phát triển: JesMob

Ảnh màn hình

Rescord - Ghi âm Cuộc gọi
Rescord - Ghi âm Cuộc gọi
Rescord - Ghi âm Cuộc gọi

Mô tả bởi nhà phát triển

- Ghi âm cuộc gọi đến và đi chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

- Ghi âm cuộc gọi của bạn và tải về bất cứ lúc nào!

- Truy cập bản ghi âm ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc

- Xuất và chia sẻ bản ghi âm đến những ứng dụng khác

- Thay đổi ID Người gọi đi của bạn bằng bất kỳ số điện thoại nào mà bạn đã xác minh.

Nếu muốn, bạn có thể đảm bảo ứng dụng không bị xem trộm bằng mã PIN.

* Bạn chỉ có thể thay đổi ID người gọi đi của mình bằng số điện thoại mà bạn đã xác minh.

--------------------
Giới thiệu về đăng ký: Thời hạn đăng ký là (một) 1 tuần hoặc (một) 1 tháng hoặc (một) 1 năm. Trong mỗi kỳ gia hạn, đăng ký của bạn sẽ gia hạn theo số lượng của gói bạn đã chọn. Bạn sẽ thấy tổng số tiền trong ứng dụng khi bạn chọn một gói. Thanh toán sẽ được tính phí vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua. Tự động gia hạn đăng ký trừ khi tính năng tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian sử dụng hiện tại. Tài khoản sẽ được tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời gian sử dụng hiện tại, và xác định mức phí gia hạn. Người dùng có thể quản lý việc đăng ký và tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách đến Cài đặt Tài khoản của người dùng sau khi mua. Bất kỳ phần nào không được sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí (nếu được cung cấp), sẽ bị mất khi người dùng đăng ký mua phiên bản đó (nếu có). Chính sách bảo mật: https://rescord.app/privacy.php Điều kiện sử dụng: https://rescord.app/tos.php

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Rescord - Ghi âm Cuộc gọi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--