DTCT2021

DTCT2021

Nhà phát triển: TCTK

Miễn phí

DTCT2021 Miễn phí

DTCT2021

Nhà phát triển: TCTK

Ảnh màn hình

DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021
DTCT2021

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ công tác điều tra, lưu trữ thông tin của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DTCT2021

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--