Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho

Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho

Nhà phát triển: Soojin Park

Miễn phí

Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho Miễn phí

Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho

Nhà phát triển: Soojin Park

Ảnh màn hình

Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho
Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho

Mô tả bởi nhà phát triển

# Siêu dễ dàng để theo dõi hàng tồn kho của bạn.

# Lưu trữ tài sản của bạn trên thiết bị di động của bạn

# Thêm, kiểm tra, chỉnh sửa, xóa và sắp xếp trong tay bạn.

Theo dõi lượng hàng tồn kho của bạn.
Theo dõi kho thuốc của bạn và lưu giữ nó.
Ghi lại và lưu trữ hàng tồn kho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bạn.
Ghi chép và lưu trữ hàng tồn kho.
Theo dõi hàng tồn kho trong tủ lạnh của bạn.
Theo dõi hàng tồn kho vật có giá trị của bạn.
Ghi lại và lưu kho các vật có giá trị.
Ghi và lưu trữ vàng bạc, ngoại tệ tồn kho.

# Phân loại dễ dàng
Bạn có thể sắp xếp chúng bằng cách nhấn vào biểu tượng tên, số lượng, giá cả và ngày tháng trên tab Thống kê.

# Thời hạn sử dụng
Trên tab Thống kê, ngày trước chuyển sang màu đỏ.

# Tìm kiếm
Bạn có thể tìm kiếm tên khoảng không quảng cáo trong tab Thống kê.

# Tính toán tài sản
Tính toán từng tài sản tồn kho trên tab Tài sản.
Tính tổng tài sản cho tất cả hàng tồn kho.

# Xem nội dung
Trên tab Tài sản, chọn Khoảng không quảng cáo để xem Tên, Số lượng, Giá, Ngày, Tổng tài sản, Ghi chú:.

# Thêm kho
Trong tab StockManger, hãy nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm khoảng không quảng cáo mới.

# Đọc, chỉnh sửa và xóa
Bạn có thể kiểm tra, thay đổi và xóa khoảng không quảng cáo bằng cách chọn nó trong tab StockMager và tab Thống kê.
Số lượng có thể được thay đổi bằng cách chỉ cần chạm vào biểu tượng cộng hoặc trừ.

# Liên hệ chúng tôi
soojinlab@gmail.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Stock Mgr/Quản lý hàng tồn kho

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--