Nhật ký 365 & me
4.9 / 234 đánh giá

Nhật ký 365 & me

Nhà phát triển: Alina Hang & Dominik Schmidt GbR

Miễn phí

Nhật ký 365 & me Miễn phí
4.9 / 234 đánh giá

Nhật ký 365 & me

Nhà phát triển: Alina Hang & Dominik Schmidt GbR

Ảnh màn hình

Nhật ký 365 & me
Nhật ký 365 & me
Nhật ký 365 & me

Mô tả bởi nhà phát triển

365&me là một nhật ký đặc biệt. Nó sẽ giúp bạn tự hiểu bạn thân tốt hơn và vượt qua chính mình. Mỗi ngày bạn có thể trả lời một câu hỏi về cuộc sống của bạn. Các câu hỏi bao rờm các lĩnh vực của cuộc sống: Tình yêu, tình bạn, công việc, vân vân. Những câu trả lời của bạn sẽ tạo ra kỷ niệm tươi đẹp. Chắc chắn bạn sẽ mỉm cuối khi thấy nó sao nầy trong nhật ký và bạn có thể tự hào về tất cả mà bạn đả cải thiện được trong cuộc sống.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nhật ký 365 & me

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--