Thời tiết •‪•‬

Thời tiết •‪•‬

Nhà phát triển: Matrix Software Co.

Miễn phí

Thời tiết •‪•‬ Miễn phí

Thời tiết •‪•‬

Nhà phát triển: Matrix Software Co.

Ảnh màn hình

Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬
Thời tiết •‪•‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dễ sử dụng để cập nhật thông tin về điều kiện thời tiết trong khu vực của bạn và trên toàn thế giới.

Ảnh động về điều kiện thời tiết

Ứng dụng dễ sử dụng để cập nhật thông tin về điều kiện thời tiết trong khu vực của bạn và trên toàn thế giới.

Ảnh động về điều kiện thời tiết


- Dự báo thời tiết trong 15 ngày tới
- Dự báo 72 giờ
- Nhanh, đẹp và sử dụng đơn giản
- Dự báo chi tiết về mưa, tuyết, gió và bão
- Hàng ngày: sương, chỉ số UV, độ ẩm và áp suất không khí
- Giá trị cao nhất và thấp nhất
- Hệ thống đơn vị Celcius hoặc Fahrenheit
- Hình ảnh động bản đồ radar thời tiết và vệ tinh
- Hình nền của vị trí
- Thời tiết trong khu vực thông báo và nhiệt độ trong Widget hôm nay
-Hỗ trợ Apple Watch

Và tất cả đều miễn phí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết •‪•‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--