CarePlus Vietnam
4.7 / 12 đánh giá

CarePlus Vietnam

Nhà phát triển: CityClinic Vietnam Limited

Miễn phí

CarePlus Vietnam Miễn phí
4.7 / 12 đánh giá

CarePlus Vietnam

Nhà phát triển: CityClinic Vietnam Limited

Ảnh màn hình

CarePlus Vietnam
CarePlus Vietnam
CarePlus Vietnam
CarePlus Vietnam
CarePlus Vietnam
CarePlus Vietnam

Mô tả bởi nhà phát triển

Careplus Việt Nam Mobile App giúp bạn có thể kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khoẻ của mình. Cập nhập nhanh nhất những tin tức về sức khoẻ hiện nay.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CarePlus Vietnam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan