Megaday Booking

Megaday Booking

Nhà phát triển: Tuan Dao

Miễn phí

Megaday Booking Miễn phí

Megaday Booking

Nhà phát triển: Tuan Dao

Ảnh màn hình

Megaday Booking

Mô tả bởi nhà phát triển

Megaday Booking là ứng dụng để người dùng đặt vé online.
Với ứng dụng này người dùng có thể:
- Đăng ký tài khoản để phục vụ quay số trao thưởng.
- Lựa chọn dịch vụ nhà phân phối mong muốn được phục vụ tại triển lãm và tiến hành lấy vé điện tử.
- Sử dụng vé điện tử được sinh ra trên ứng dụng để tiến hành giao dịch tại quầy.
- Cho phép cập nhật số người đang chờ và thời gian chờ dự kiến.
- Cho phép đánh giá, phản hồi về chất lượng phục vụ của nhân viên phục vụ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Megaday Booking

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--