Health Insure Pacific Cross VN

Health Insure Pacific Cross VN

Nhà phát triển: Pacific Cross Vietnam

Miễn phí

Health Insure Pacific Cross VN Miễn phí

Health Insure Pacific Cross VN

Nhà phát triển: Pacific Cross Vietnam

Ảnh màn hình

Health Insure Pacific Cross VN
Health Insure Pacific Cross VN
Health Insure Pacific Cross VN

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng có thể nhanh chóng giải quyết yêu cầu bồi thường, ứng dụng cho phép khách hàng tạo và quản lý yêu câu bồi thường bảo hiểm sức khỏe.
Khách hàng gửi yêu cầu bồi thường và nhận thông báo về tình trạng yêu cầu, bổ sung tất cả tài liệu cần thiết để xử lý thông qua ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Health Insure Pacific Cross VN

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--