VinschoolOne

VinschoolOne

Nhà phát triển: VINSCHOOL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Miễn phí

VinschoolOne Miễn phí

VinschoolOne

Nhà phát triển: VINSCHOOL ONE MEMBER COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

VinschoolOne
VinschoolOne
VinschoolOne
VinschoolOne
VinschoolOne
VinschoolOne
VinschoolOne

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng di động kết nối giữa Phụ huynh học sinh và Nhà trường, giúp Phụ huynh học sinh nắm bắt tất cả các thông tin của Học sinh và sử dụng dịch vụ của Vinschool trên một nền tảng duy nhất. Ứng dụng hỗ trợ việc cá nhân hóa thông tin và trải nghiệm tới từng học sinh

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VinschoolOne

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--