iMusic - Tắt màn hình! Youtube
4.7 / 21,3 N đánh giá

iMusic - Tắt màn hình! Youtube

Nhà phát triển: Ngo Van Tu

Miễn phí

iMusic - Tắt màn hình! Youtube Miễn phí
4.7 / 21,3 N đánh giá

iMusic - Tắt màn hình! Youtube

Nhà phát triển: Ngo Van Tu

Ảnh màn hình

iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube
iMusic - Tắt màn hình! Youtube

Mô tả bởi nhà phát triển

Video trình phát tốt hơn với các tính năng chính sau:
- Phát video và âm nhạc
- Chơi 100 bài hát hàng đầu hoặc 100 bài hát hàng đầu từ các gen khác nhau.
- Quản lý danh sách phát: Tạo, đổi tên hoặc xóa.
- Tìm kiếm video âm nhạc theo từ khóa.
Và hơn thế nữa...
Hãy thử và xem các video yêu thích của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iMusic - Tắt màn hình! Youtube

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--