Lịch sử Pro

Lịch sử Pro

Nhà phát triển: Horea Bucerzan

Miễn phí

Lịch sử Pro Miễn phí

Lịch sử Pro

Nhà phát triển: Horea Bucerzan

Ảnh màn hình

Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro
Lịch sử Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Khám phá lịch sử của thế giới. Ứng dụng này giúp bạn trải qua mọi sự kiện lớn trong lịch sử thế giới. Bắt đầu từ lịch sử hiện đại và đến thời tiền sử. Bạn cũng có thể khám phá những siêu năng lực đã thống trị thế giới từ thời cổ đại cho đến tận ngày nay.
Nâng cao kiến thức lịch sử của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Lịch sử Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan