My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets

My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets

Nhà phát triển: SNOW INC.

Miễn phí

My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets Miễn phí

My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets

Nhà phát triển: SNOW INC.

Ảnh màn hình

My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets
My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets
My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets
My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets

Mô tả bởi nhà phát triển

My Widget, Ứng dụng tùy chỉnh mà iPhone iOS14 cần phải có!
Tạo màn hình chính của riêng bạn với My Widget.

[Tùy chỉnh màn hình chính]
・ Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính của mình bằng cách tạo một widget với ảnh của riêng bạn.
・ Từ những kỷ niệm quý giá đến những cảm xúc dễ thương, hãy tạo màn hình chính yêu thích của bạn với My Widget.

[Tạo nhiều Widget]
・ Hỗ trợ ba kích cỡ Widget
・ Bạn có thể hiển thị ngẫu nhiên một số ảnh đã chọn hoặc chỉ đặt một ảnh bạn thích làm Widget.

[Sử dụng dễ dàng và đơn giản]
・ Chọn kích thước widget bạn muốn, thêm ảnh và thêm widget trên màn hình chính của bạn!
・ Bạn có thể sử dụng widget ảnh một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất qua My widget.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app My Widget-Tự chỉnh sửa Widgets

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--