Linh Khí Pro
4.1 / 9 đánh giá

Linh Khí Pro

Nhà phát triển: Hong Hanh Vo Thi

Miễn phí

Linh Khí Pro Miễn phí
4.1 / 9 đánh giá

Linh Khí Pro

Nhà phát triển: Hong Hanh Vo Thi

Ảnh màn hình

Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro
Linh Khí Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Là ứng dụng duy nhất hiện nay giúp bạn có cái nhìn khoa học cũng như kiểm chứng khoa học về phong thủy, tâm linh. Đo đạc đầy đủ thiên khí - nhân khí - địa khí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Linh Khí Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan