Dapp Pro
4.5 / 20 đánh giá

Dapp Pro

Nhà phát triển: Delight Decentralized Technology PTE. LTD

Miễn phí

Dapp Pro Miễn phí
4.5 / 20 đánh giá

Dapp Pro

Nhà phát triển: Delight Decentralized Technology PTE. LTD

Ảnh màn hình

Dapp Pro
Dapp Pro
Dapp Pro
Dapp Pro
Dapp Pro
Dapp Pro
Dapp Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

- Cải thiện tính năng mạng xã hội

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dapp Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan